تدریس مجازی علوم حوزه

{ویژه طلاب علوم دینی}

{ویژه طلاب علوم دینی}

زکات علم ،نشر آن است....
در این فضای اندک به توضیح و تفهیم دروس حوزوی می پردازیم
همراه با تمرین وحل مسئله.

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۶ 9 دی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کامل» ثبت شده است

۱۳:۱۴۲۹
آبان

)طی این مرحله بی همرهی خضر مکن.................................................ظلمات است بترس از خطر گمراهی(

گفتیم که اگر طلبه بخواهد قرآن را و حدیث را بفهمد ناچار است که باطن خود را از کثافات پاک کند.

واژه ی کثافت تنها به معنای پلیدی ها نیست بلکه در علم طب به مواد خوراکی سنگین که موجب اشکال در سیستم گوارشی میشود نیز خوراکی کثیف می گویند.

روح نیز چنین است .اینطور نیست که فقط  انجام گناه باعث کوری و کری نفس شود بلکه  یک عمل نا به جا نیز می تواند بین طالب و مطلوب فاصله بیندازد.

شیخ محمدصابر اراکی