تدریس مجازی علوم حوزه

{ویژه طلاب علوم دینی}

{ویژه طلاب علوم دینی}

زکات علم ،نشر آن است....
در این فضای اندک به توضیح و تفهیم دروس حوزوی می پردازیم
همراه با تمرین وحل مسئله.

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۶ 9 دی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نحو جلسه سوم» ثبت شده است

۱۵:۰۰۲۷
آذر

فعل:

فرزند دوم خانواده ی کلمات ،فعل است.

فعل هم مانند برادر بزرگش اسم مستقل بوده  ولی تفاوتهایی دارند که این تفاوتها  کمک می کند تا آن را با اسم و حرف اشتباه نگیریم.

حد الفعل انه کلمه تدل على معنى فى نفسه و مقترنه باحد الازمنه الثلاثه‏ کضرب یضرب اضرب و علامته ان یصح الاخبار به لا عنه و دخول قد و سین و سوف و الجزم نحو قد ضرب و سیضرب و سوف یضرب و لم یضرب و التصریف الى الماضى و المضارع و کونه امرا و نهیا و اتصال الضمایر البارزه المرفوعه نحو ضربت و تاء التانیث الساکنه نحو ضربت و نون التاکید نحو اضربن فان کل هذا من خواص الفعل و معنى الاخبار به ان یکون محکوما به کالخبر و یسمى فعلا باسم اصله و هو المصدر لان المصدر هو فعل للفاعل حقیقه .

شیخ محمدصابر اراکی